บรรยากาศการอบรม OBEC Network รุ่นที่ 24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 24

Download รูปภาพบรรยากาศการอบรม และการมอบใบประกาศนียบัตรทั้งหมด