บรรยากาศการอบรม OBEC Network รุ่นที่ 23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 23

Download รูปภาพบรรยากาศการอบรม และการมอบใบประกาศนียบัตรทั้งหมด