บรรยากาศการอบรม OBEC Network รุ่นที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 21

Download รูปภาพบรรยากาศการอบรม และการมอบใบประกาศนียบัตรทั้งหมด