บรรยากาศการอบรม OBEC Network รุ่นที่ 20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 20

Download รูปภาพบรรยากาศการอบรม และการมอบใบประกาศนียบัตรทั้งหมด