เวลาและสถานที่ฝึกอบรม

ระยะเวลาการอบรม

ตุลาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • รุ่นที่ 1 ( 3-7 พ.ย. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1-4
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1-6
 • รุ่นที่ 2 ( 10-14 พ.ย. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1-3
 • รุ่นที่ 3 ( 17-21 พ.ย. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1-2
 • รุ่นที่ 4 ( 24-28 พ.ย. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1-2
 • รุ่นที่ 5 ( 1-5 ธ.ค. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
 • รุ่นที่ 6 ( 8-12 ธ.ค. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1-2
 • รุ่นที่ 7 ( 15-19 ธ.ค. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1-4
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1-2
 • รุ่นที่ 8 ( 22-26 ธ.ค. 2557 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุ่งเทพมหานคร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี
  • สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
 • รุ่นที่ 9 ( 5-9 ม.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
 • รุ่นที่ 10 ( 12-16 ม.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1-3
 • รุ่นที่ 11 ( 19-23 ม.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1-4
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1-5
 • รุ่นที่ 12 ( 26-30 ม.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7
 • รุ่นที่ 13 ( 2-6 ก.พ. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1-4
 • รุ่นที่ 14 ( 9-13 ก.พ. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
 • รุ่นที่ 15 ( 16-20 ก.พ. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1-5
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1-2
 • รุ่นที่ 16 ( 23-27 ก.พ. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1-3
 • รุ่นที่ 17 ( 2-6 มี.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
 • รุ่นที่ 18 ( 9-13 มี.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1-4
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1-3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1-3
 • รุ่นที่ 19 ( 16-20 มี.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1-2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา
 • รุ่นที่ 20 ( 23-27 มี.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี
 • รุ่นที่ 21 ( 6-10 เม.ย. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก
 • รุ่นที่ 22 ( 20-24 เม.ย. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพชรบูรณ์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปราจีนบุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี
 • รุ่นที่ 23 ( 4-8 พ.ค. 2558 )
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพชรบุรี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พังงา

สถานที่อบรม

ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

หมายเหตุ
การฝึกอบรมไม่หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
การฝึกอบรมมีระบบ Pre-Test และ Post-Test
มีรถรับส่งระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกอบรม